OPIS KIERUNKU


Opiekun w domu pomocy społecznej - Symbol cyfrowy 346[04]

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w DPS-ie oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Do zadań Opiekuna w domu pomocy społecznej należy:

1. Pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej,
2. udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę,
3. Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
4. Aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
5. Doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,
6. Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
7. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
8. Aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
9. Kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
10. Udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zwodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Podanie do szkoły


Design by CKPSS - Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej